Dragostea este o însușire fundamentală a lui Dumnezeu, sursa ei este Dumnezeu Însuși.

Este uimitoare capacitatea infinită pe care o are Dumnezeu de a iubi, cine poate s-o cuprindă? Tot ce există în univers gravitează în jurul dragostei incomensurabile a lui Dumnezeu. Biblia scoate în evidență posibilitatea experimentării dragostei lui Dumnezeu de către cel ce se găsește în relație cu El: „Noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste; și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el” 1 Ioan 4:16.

Acceptarea lui Isus Cristos în inimă și încrederea în lucrarea Lui de mântuire este mijlocul de a intra in relație cu Dumnezeu.În preștiința Sa, Dumnezeu a ales să iubească umanitatea, în pofida refuzului ei de a I se supune, și aceasta, chiar mai înainte de aducerea în existență a universului. Planul de mântuire care prevedea dragostea divină unită cu jertfirea pe cruce a lui Isus Cristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a fost conceput din eternitate. Pentru o mare masă de oameni rămâne enigmatică hotărârea Dumnezeului atotputernic de a-L trimite în lume pe Fiul Său. Dacă se cere o pedeapsă pentru neascultarea de Dumnezeu, atunci numai un Dumnezeu iubitor, dar și drept poate să o achite. Un astfel de act suveran e demonstrația clară a faptului că Dumnezeu nu ne-a creat pentru a suferi veşnic datorită păcatului, ci pentru a beneficia de o răscumpărare veșnică datorită dragostei și bunătății Sale. Biblia afirmă convingător că: „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.” Ioan 3:16

Totuși, dragostea lui Dumnezeu devine efectivă și salvatoare, numai pentru cei care cred în Cristos. Refuzul oamenilor de a se încredere în Dumnezeu nu e întemeiat, fiindcă Dumnezeu a oferit totul.

Preocuparea tuturor celor care au experimentat dragostea ca acțiune suverană, dar și salvatoare a lui Dumnezeu e să devină ei înșiși modele demne care să aducă pe alți oameni în relație cu Dumnezeu. Fiind sensibilizați de Duhul lui Dumnezeu se poate reuși înlăturarea acțiunilor egoiste proprii pentru a promova dragostea lui Dumnezeu în lume.

Dan Purcar