Când vorbim despre totala încredere în Hristos, ar trebui să ne referim nu doar la acea încredere în puterea Lui de a ne mântui ci și la încrederea în puterea Lui de a ne păstra sfinţi. Trebuie să ne încredem în Duhul Său că ne apără și ne ajută să semănăm tot mai mult cu Isus. Să ne gândim la propria noastră mărturie: la un moment dat am fost despărțiți de Dumnezeu din cauza faptelor noastre rele. Ce faptă bună am făcut ca să ne îndreptăm relația cu El? Niciuna! Nimeni nu poate să se mântuiască singur.

Noi rămânem în sfințenia lui Hristos în fiecare zi, doar prin credință, încrezându-ne în ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: „Dacă ești în Hristos, ești sfânt, după cum El este sfânt.” „Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină; negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință.” (Coloseni 1:21-23)

Dragilor aceasta este lucrarea de sfințire a Duhului Sfânt. După cum Duhul Sfânt ne dă putere ca faptele trupului să moară, tot așa El ne va călăuzi prin convingerea și mângâierea Sa. De aceea, nici un credincios nu este mai sfânt decât altul! Nu sunt grade ale sfințeniei, ci grade ale maturității în Hristos.

Așadar este o nebunie să ne comparăm cu cineva pe care ni-l imaginăm „sfânt”. Singurul model de sfințenie este Hristos! Dacă rămânem în El, sfințenia Lui este și a noastră în egală măsură. N-o să mai putem niciodată să privim la alți creștini și să spunem: „O, aș dori să fiu la fel de sfânt ca el!” Poate că nu suntem la fel de disciplinați ca acel om sau nu avem viața lui de rugăciune; poate că ne luptăm mai des și facem mai multe greșeli ca el. Însă el nu este mai acceptat de Dumnezeu Tatăl decât noi. Nu trebuie să ne comparam cu nimeni, deoarece nimeni nu este mai iubit în ochii Tatălui ca tine, soră dragă şi frate!

Dragi fraţi, Tatăl nostru ne consideră sfinţi daca rămânem în El.” Fratele Richard Wurmbrand afirma următoarele: „Biserica nu este o societate de sfinţi perfecți, ci de candidați la sfințenia perfectă”. Din momentul în care mi-am pus încrederea în Dumnezeu, am simțit imensa responsabilitate de a trăi o viaţă care să Îi fie plăcută Lui.” Mă rog pentru fiecare în parte, ca aceste cuvinte să fie o realitate şi în viața noastră!

Delia Cernat